Om oss

RaceVets er en interesseorganisasjon for veterinærer som jobber på hundeløp, og da særlig langdistanse. Gruppen består av veterinærer med flere års erfaring fra hundeløp, nasjonalt og internasjonalt. Formålet med RaceVets er å etablere en stabil kompetansegruppe av løpsveterinærer som vil være en naturlig samarbeidspartner for løpsarrangører, utøvere av sporten, forskningsmiljø, forvaltning og andre veterinærmedisinske sledehundorganisasjoner.

RaceVets sine mål;

  • Jobbe for å fremme god dyrevelferd innen hundeløp.
  • Jobbe for å fremme veterinærers interesse i løpssammenheng.
  • Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for løpsveterinærer.
  • Søke og fremme gode samarbeidsforhold mellom løpsveterinærer og hundekjørere, samt løpsarrangører. Dette arbeidet skal skje blant annet gjennom aktiv deltakelse ved løpsarrangement og ved deltakelse i andre egnede forum hvor også utøvere av sporten kan være tilstede.
  • Formidle og samle ny kunnskap og informasjon via egnete forum til utøvere av sporten.
  • Formidling av veterinærmedisinsk kompetanse med relevans for hundesport.
  • Jobbe for intern kompetanseheving blant løpsveterinærer innen sportsmedisin.

Hovedfokuset under hundeløp er vårt bidrag til opprettholdelse av god dyrevelferd. Som bidragsyter under løp vil en stor del av oppgaven vår være å jobbe med forebyggende helsearbeid, skape en kompetanseplattform og dialog mellom veterinær og utøver og helt konkret, behandling av kritisk syke hunder.

Advise from a Sleddog to the RaceVets

Work as a team
Pull your weight
Love what you do
Be warm hearted
Keep moving forward
Howl with your friends
Mush on!

 

Jeg er interessert.
Hold meg oppdatert